Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

Balandžio 19 d. vyko tradicinis rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių meninio skaitymo konkursas „Ir žodžiai turi sparnus“. Tai gražios, skambios lietuviškos kalbos šventė. Šių metų konkurso tema „Jausmų koliažai eilėmis“.

Į „Aukuro“ pagrindinę mokyklą atvyko 25 konkurso dalyviai iš 8 rajono ugdymo įstaigų. Konkurso dalyvių gebėjimą deklamuoti aiškiai, natūraliai, įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus, sceninę laikyseną ir kalbos taisyklingumą vertino komisijos nariai: komisijos pirmininkė Daiva Stonienė, Kelmės rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Sandra Zakarienė, Kelmės kultūros centro režisierė; Danguolė Garnienė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo –informavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė; Janina Baškienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Briuselio II Europos mokykla (Belgija).

Norime pasidžiaugti mūsų 4 klasės mokinuke Daiva Lentinaite, užėmusia prizinę III vietą! Mergaitę konkursui paruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Urbelienė.

 

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 14, 21 punktais. Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Darželio g. 6, Šedbarų k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav., kodas – 190114129, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r. sav., kodas – 190092729, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jo teisės ir pareigos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai. Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt, Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetainėje https://www.sedbarudc.lt arba Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos interneto svetainėje https://tytuvenugimnazija.lt/, taip pat Kelmės r. Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame centre nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val. ir Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.30 iki 17.00 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius R. Sadauskas

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorė I. Stankuvienė

       2020-2021 metais Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras gavo 13 planšetinių ir 2 nešiojamus kompiuterius, pirktus ES investicijų  projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.).

Kviečiame ugdytinių tėvelius, mokytojus,  darbuotojus ir visus neabejingus mokyklos-daugiafunkcio centro gerovei, 1,2 % gyventojų pajamų mokestį skirti Šedbarų pradinei mokyklai-daugiafunkciam centrui. Šios lėšos prisidės prie mūsų įstaigos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi.

Kas gali skirti pajamų mokesčio dalį paramai?

Gyventojai, kurie moka pajamų mokestį nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto, kiekvieną pavasarį deklaruodami pajamas gali skirti sumokėto mokesčio dalį paramai.

Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramai?

Remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[1], nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą, supratimą bei pagalbą!

Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikučiai su mokytojomis Virginija Daktarienė ir Dijana Karpinienė prisijungė prie Tarptautinio projekto ,,Kartu paskaitykime knygelę”.

Labai norėjome ir gavome į grupę knygelę “Laimė yra lapė”. Dar labiau apsidžiaugėme galimybe dalyvauti projekte, E. Daciūtės knygelių tema.

Atėję į grupę vaikai, rado naują knygelę, E. Daciūtės “Laimė yra lapė”. Ją vartė, tyrinėjo. Ryto rate, aptarę knygelėje rastas klausymo taisykles, ją perskaitėme, aptarėme. Išklausę pasakos vaikai reiškė mintis apie pasaką: “Lapė oranžinė, kaip apelsinas”, “lapė labai laimingas gyvūnas”, “norėčiau nuvažiuoti ir aplankyti lapę”. O kas tai yra laimė?  Daugeliui vaikų laimė – tai mama, namai, draugai, saldainiai, meškinas. Vyresni vaikai dėliojo žodžius, juos skaitė. Ieškojo ilgiausių žodžių, plojo skiemenukais, skaičiavo, įvardijo nurodytų žodžių garsus.

Diskutuodami visi pasidarėme po oranžinę lapę ir įrengėme joms supynes.

Ačiū knygutės autorei ir projekto organizatorei už nuostabų projektą.

      Helovinas (dar užrašoma Helovynas, VLKK taip pat siūlo naudoti pavadinimus Vaiduoklių šventė arba Šiurpnaktis) – švęsti ar nešvęsti? Išties – tai dviprasmiškas klausimas. Noras švęsti Heloviną labiausiai kyla vaikams ir paaugliams. Dažnai yra klaidingai manoma, kad ši spalvinga ir vaiduokliška šventė susiformavo Amerikoje, tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad Helovinui pradžią davė dabartinėje Airijos teritorijoje gyvenę senovės keltai, kurie spalio 31 dieną triukšmingai pasitikdavo Naujuosius metus. Ši šventė taip pat pažymėdavo šalčio ir  tamsos sezono pradžią. Senovės keltai tikėjo, kad Naujųjų metų išvakarėse mirusiųjų sieloms leidžiama sugrįžti į savo namus, o įvairios dvasios gali atgyti persikūnijusios į gyvųjų kūnus ir klaidžioti žemėje. Todėl šią dieną žmonės, norėdami apsiginti nuo dvasių, persirengdavo raganomis, velniais, šmėklomis ir kitokiais siaubūnais.

     Šiais laikais Helovinas tampa vis populiaresnis įvairiose pasaulio šalyse. Šios šventės metu dabar niekas neaukoja ir  neburia kaip per tikrąjį keltų  Naujųjų metų sutikimą, bet vaikai ir suaugusieji dėvi specialius kostiumus ir vaikšto po žmonių namus, sakydami: „Pokštas arba saldainis“. Daugelis iš moliūgų išsiskaptuoja žibintus. Taip pat pasakojamos baisios istorijos, žiūrimi siaubo filmai, krečiamos šunybės.

     Prieš pat mokinių rudens atostogas ir mūsų  Centre surengta Helovino šventė (popietė). Tai buvo puiki proga ne tik susipažinti su Vakarų Europoje švenčiamos šventės atributais, bet ir linksmai pasitikti rudens atostogas.

     Įkvėpti heloviniškos nuotaikos Centro ugdytiniai su mokytojomis atsakingai ruošėsi šventei. Patys mažiausieji surengė skaptuotų moliūgų parodėlę bei pasigamino popierines Helovino dekoracijas.

     Pradinukai buvo supažindinti su šventės atsiradimo istorija, tradicijomis, žaidė linksmus žaidimus, atliko drąsos reikalaujančias užduotis. Buvo daug juoko, išbandymų ir staigmenų. Aktyviausi, ryžtingiausi ir drąsiausi mokiniai buvo apdovanoti.

Mokslo ir žinių šventės bei laisvojo šokio ir emocinio intelekto lavinimo užsiėmimo akimirkos.

  Šiais mokslo metais Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro mokinukai dalyvavo Pažintinės žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ ir birželio 18 dieną buvo pakviesti į Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą, įsikūrusį Žemaičių Naumiestyje.
   Išklausę teorinę dalį apie žuvų auginimui taikomus būdus Lietuvoje ir ES, vaikai buvo pakviesti į edukacinę pamoką, kur galėjo gyvai apžiūrėti mokymo centre įdiegtą žuvų auginimo ir šėrimo įrangą, technologijas ir auginamas žuvis.
   Po smagios praktinės dalies ir sočių pietų, pradinukai vyko į Ventės ragą. Ten aplankė švyturį ir ornitologijos stotį.
   Kelionė buvo labai smagi ir naudinga. Vaikai praturtėjo net tik gerais įspūdžiais, bet ir naujomis žiniomis.
1 2 3 16