SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

2020 metų Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro numatomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

2020 METŲ ATN-3 ATASKAITA