Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai yra patvirtinti vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-717 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, aktuali redakcija nuo 2016-06-22

Nuo 2017 m. vasario 1 d. darbuotojų atlyginimai apskaičiuojami vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 „Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“. Pedagoginių darbuotojų atlyginimai apskaičiuojami pagal šio įstatymo 5 priedą iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.