2016 metų IV ketvirtis

finansines-bukles-ataskaita-2016-12-31

finansiniu-ataskaitu-aiskinamasis-rastas-2016-12-31

grynojo-turto-pokyciu-ataskaita-2016-12-31

pinigu-srautu-ataskaita-2016-12-31

veiklos-rezultatu-ataskaita-2016-12-31

 2017 metų IIketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės

2017 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio atskaitomybės

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

2017 metų IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017.12.31

Finansavimo sumos 2017.12.31

Finansins būklės ataskaita 2017.12.31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017.12.31

Pinigų srautų ataskaita 2017.12.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017.12.31

2018 metų I ketvirtis

Finansinės I ketvirtis

2018 metų II ketvirtis

Šedbarų II ketv. finansinės

2018 metų III ketvirtis

III ketv. finansinės

 2018 metų IV ketvirtis

Šedbarų finansinės 2018

2019 metų I ketvirtis

I ketv. finansinės ataskaitos

2019 metų II ketvirtis

Šedbarai II ketv. finansinės

2019 metų III ketvirtis

Šedbarai III ketv. finansinės

2019 metų IV ketvirtis

Šedbarų 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirtis

I ketv. finansinės

2020 metų II ketvirtis

II ketv. finansinės

2020 metų III ketvirtis

III ketv. fin. ataskaitos

2020 metų IV ketvirtis

2020 m. finansinės ataskaitos

2021 metų I ketvirtis

Finansinės ataskaitos I ketv.

 II ketv. finansinės ataskaitos

2021 metų III ketvirtis

III ketv. finansinės 2021 m.

2021 m. IV ketvirtis

2021 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

2022 m. I ketvirtis

I ketv. finansinės