Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro,

duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Dijana Karpinienė

Tel. 8 615 70519

dkarpiniene@gmail.com

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ ASMENS TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka