Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

Kviečiame Jūsų vaikučius mokytis Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame centre.

Į mokyklėlę priimami ikimokyklinukai (nuo 1 m. iki 6 m), gali pasirinkti, lankyti keturias valandas arba visą dieną, priešmokyklinukai 6 m. vaikučiai (gimę 2011 m.) ir pradinukai (1, 2, 3, 4 klasės) mokiniai.

Mokykla turi savitas tradicijas, kurių kūrime dalyvauja visa bendruomenė. Praktikuojamas komandinis ugdymo ir veiklos problemų sprendimas. Nuolat plečiami socialiniai ir kultūriniai ryšiai su socialiniais partneriais, sudarantys sąlygas ugdymo kokybės gerinimui, tęstinumui. Centre organizuojami tradiciniai tautiniai – kultūriniai renginiai. Dirba kvalifikuoti pedagogai.
Priešmokyklinės grupės vaikučiai ir pradinių klasių mokiniai gyvenantys toliau nei 3 kilometrai į mokyklą atvežami ir po pamokų parvežami namo mokykliniu transportu.

Į daugiafunkcį centrą galite užsukti, susipažinti su pedagogais, kolektyvu, kiekvieną darbo dieną.

Lauksime Jūsų.
Tel. 8 427 47247