DAUGIAFUNKCIO CENTRO TARYBA

Rima Katavičienė – bendruomenės atstovė, Tarybos pirmininkė;

Virginija Daktarienė – pedagogų atstovė;

Violeta Sinkienė – pedagogų atstovė;

Jolanta Urbelienė – pedagogų atstovė;

Sonata Starkutienė – tėvų atstovė;

Jūratė Braukylienė – tėvų atstovė;

Irma Diminskienė – tėvų atstovė;

Daiva Kazlauskienė – bendruomenės atstovė;

Jonas Valadka – bendruomenės atstovas.

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Ramūnas Sadauskas – direktorius, Tarybos pirmininkas;

Rita Paltarokienė – mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė;

Virginija Daktarienė – auklėtoja;

Dijana Karpinienė – auklėtoja, meninio ugdymo pedagogė;

Jolanta Urbelienė – mokytoja;

Violeta Sinkienė – mokytoja;

Lina Vaičiulienė – logopedė;

Regina Vaičiulienė – mokytoja;

Sniegina Venckūnienė – mokytoja.

 

METODINĖ GRUPĖ

Jolanta Urbelienė – mokytoja, Tarybos pirmininkė;

Virginija Daktarienė – sekretorė;

Violeta Sinkienė – narė;

Sniegina Venckūnienė – narė;

Dijana Karpinienė – narė;

Lina Vaičiulienė – narė.