DAUGIAFUNKCIO CENTRO TARYBA

Rita Paltarokienė – pedagogų atstovė, Tarybos pirmininkė;

Virginija Daktarienė – bendruomenės atstovė;

Violeta Sinkienė – pedagogų atstovė;

Jolanta Urbelienė – pedagogų atstovė;

Erika Valatkienė – tėvų atstovė;

Živilė Demenčienė – tėvų atstovė;

Greta Samoškaitė – tėvų atstovė;

Daiva Kazlauskienė – bendruomenės atstovė;

Dijana Karpinienė – bendruomenės atstovė.

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Ramūnas Sadauskas – direktorius, Tarybos pirmininkas;

Rita Paltarokienė – mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė;

Virginija Daktarienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dijana Karpinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolanta Urbelienė – mokytoja;

Violeta Sinkienė – mokytoja;

Lina Vaičiulienė – logopedė;

Regina Vaičiulienė – mokytoja;

Sniegina Venckūnienė – mokytoja.

 

METODINĖ GRUPĖ

Jolanta Urbelienė – pirmininkė (pradinių klasių mokytoja metodininkė).

Rita Paltarokienė – sekretorė (pradinių klasių muzikos mokytoja)

Violeta Sinkienė – narė (pradinių klasių vyr. mokytoja)

Sniegina Venckūnienė – narė (pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė)

Dijana Karpinienė – narė (ikimokyklinės grupės vyr. mokytoja)

Lina Vaičiulienė – narė ( vyr. logopedė)

Virginija Daktarienė – narė (mišrios ikimokyklinės grupės mokytoja)