Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos
1. Virginija Daktarienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Dijana Karpinienė Ikimokyklinio ugdymo

vyr. auklėtoja

Meninio ugdymo pedagogė
3. Violeta Sinkienė Pradinių klasių vyr. mokytoja
4. Jolanta Urbelienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
5. Sniegina Venckūnienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
6. Rita Paltarokienė Pradinių kl. muzikos mokytoja
Neformaliojo ugdymo organizatorė
7. Regina Vaičiulienė Pradinių kl. tikybos

mokytoja metodininkė

8. Lina Vaičiulienė Vyr. logopedė
9. Greta Samoškaitė Auklėtojos padėjėja
10. Birutė Daktarienė Virėja
11.

 

 

 

Rima Katavičienė

 

 

Valytoja

Skalbėja
12. Jonas Valadka Kiemsargis
13. Vygantas

Katavičius

Pagalbinis darbininkas
Vairuotojas