LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V -394 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw

20 dienų perspektyvinis 1–3 m., 4–7 m. amžiaus grupių valgiaraštis su nemokamais pietumis

20 dienų perspektyvinis 1–3 m., 4–7 m. amžiaus grupių valgiaraštis

vaiku-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

nemokamo-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms ir darželiams skirtose  programose “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”, kurioms įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.

 

20 dienų perspektyvinis mokamo maitinimo 6 -10 m. amžiaus grupės vaikų valgiaraštis (2019 02 25 – 2019 02 22)

 

 

 

20 dienų perspektyvinis nemokamo maitinimo 6 -10 m. amžiaus grupės vaikų valgiaraštis (2019 02 25 – 2019 02 22)