LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V -394 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw

 20-dienų-perspektyvinis-1–3-m.-4–7-m.-amžiaus-grupių-valgiaraštis

20-dienų-perspektyvinis-1–3-m.-4–7-m.-amžiaus-grupių-valgiaraštis-su-nemokamais-pietumis-5

vaiku-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

nemokamo-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms ir darželiams skirtose  programose “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”, kurioms įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.

 

20 dienų perspektyvinis mokamo maitinimo 6 -10 m. amžiaus grupės vaikų valgiaraštis

(2020 01 06 – 2020 01 31)

 

 

 

20 dienų perspektyvinis nemokamo maitinimo 6 -10 m. amžiaus grupės vaikų valgiaraštis (2019 02 25 – 2019 02 22)