LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V -394 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw

20-dienų-perspektyvinis-1–3-m.-4–7-m.-amžiaus-grupių-valgiaraštis (2022 03 07 – 2022 04 01)

20-dienų-perspektyvinis-1–3-m.-4–7-m.-amžiaus-grupių-valgiaraštis-su-nemokamais-pietumis (2022 03 07 – 2022 04 01)

vaiku-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

nemokamo-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms ir darželiams skirtose  programose “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”, kurioms įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.

 

20 dienų perspektyvinis mokamo maitinimo 6 -10 m. amžiaus grupės vaikų valgiaraštis

(2022 03 07 – 2022 04 01)

 

 

 

 

20 dienų perspektyvinis nemokamo maitinimo 6 -10 m. amžiaus grupės vaikų valgiaraštis

(2021 09 13 – 2021 010 08)