Logopedė Lina Vaičiulienė

Kontaktai:

el. p. vlinutester@gmail.com

Tel. Nr. 8(427)47247

Paslaugos:

  • tiria visų centro ugdytinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
  • tikslina kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimų diagnozes;
  • teikia korekcinę logopedinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems ugdytiniams;
  • palaiko ryšį su specialiųjų poreikių ugdytinių tėvais, informuoja juos apie vykdomą ugdymo procesą, ugdymo rezultatus;
  • konsultuoja auklėtojus/mokytojus dėl individualių programų sudarymo;
  • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.