Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausio 13 dieną, kai vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri neša gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

     Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir pernai metais skirtą 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramą. Šiais metais mus pasiekė 153 Eur.

     Paramą naudojame mokymo(si) aplinkos gerinimui, stengiamės, kad vaikai ugdytųsi sveikoje, saugioje ir  patrauklioje aplinkoje.

    Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkciame centre  puoselėjama graži tradicija – prieš pat šv. Kalėdas, kai švenčiama  žiemos saulėgrįža  susirinkti į adventinę vakaronę ir prisiminti Advento, Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijas, kurias iki šių dienų išsaugojo mūsų protėviai. Šiemet  Centre gruodžio 15 dieną vykusi adventinė vakaronė „Tyliai tyliau” sukvietė tėvelius, Šedbarų kaimo bendruomenę  ir Tytuvėnų kleboną. Ji alsuote alsavo laukimo dvasia, priminė artėjančias gražiausias metų šventes. Šilumos ir jaukumo suteikė Centro ugdytinių dainuojamos dainos ir eilėraščiai. Adventinio vakaro metu vyravo adventinė nuotaika, skambėjo adventinė -kalėdinė muzika.

    Kalėdine dvasia pasidalyti norėjome su kuo daugiau žmonių. Adventinėje vakaronėje  ,,Tyliai tyliau“ rodyta programėle gruodžio 18 dieną pasveikinome Liolių socialinės globos namų bendruomenę, dovanojome savo nupintą adventinį vainiką. Visi dalyviai patyrė nuostabų bendrystės jausmą.

  Jau tampa tradicija Šedbarų bibliotekoje organizuoti Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus Ramūno Sadausko fotografijų parodų ciklą apie žvejybą Airijos vandenyse. „Žūklės paslaptis“ – antroji jo paroda, kuri gruodžio 5 d. ir buvo pristatyta bibliotekoje. Į parodos pristatymą susirinko centro bendruomenė, pradinių klasių mokinukai bei vietos gyventojai, kurie neabejingi žvejybai. Parodos autorius, kuris ir vedė renginį, komentuodamas nuotraukas papasakojo apie Airijos gamtą bei meškeriojimo jos vandens telkiniuose ypatumus. Kartu pradžiugo, kad kompaniją jam palaiko ne tik sūnūs, bet meškerę į rankas paėmė ir žmona Laima. Netrukus užsimezgė diskusija, tad pranešėjas suskubo atsakyti į auditoriją dominančius klausimus. Dalyviai ypač domėjosi žuvimi-rykliu, kurie pasak R. Sadausko mažiausi yra 15 cm, o didžiausias iki 25 m, jie gali sverti daugiau, kaip 10 t ir per metus pakeisti 1000 dantų. Diskusijoje taip pat aktyviai dalyvavo žvejys veteranas Algimantas Lebedžinskas, kuris turėjo įdomių minčių bei  pasakojimų apie žvejybą Lietuvos upėse ir ežeruose…

  Baigdamas savo vaizdų  pasakojimą R. Sadauskas prižadėjo kitais metais vėl pradžiuginti naujomis fotografijomis ir plačiau papasakoti apie įdomią, savitą žuvį – rają.

     Advento pradžioje (gruodžio 4 d.)  mūsų Centre vyko edukacinis užsiėmimas  ,,Pasitinkant Kalėdas“. Šio užsiėmimo tikslas supažindinti moksleivius su Kalėdų tradicijomis, eglutės puošimo tendencijomis nuo seniausių laikų iki šiandienos ir  įkvėptiems pateiktų eglutės žaisliukų pavyzdžių, susikurti savo eglutės puošmeną – angelą. Užsiėmimo praktinės dalies metu, laikantis lietuvių tautodailės tradicijų, naudojant natūralias medžiagas – audinį, siūlus,  susikūrėme savo eglutės puošmeną – angelą.

Savo sukurtais angeliukais pasipuošėme  klases  Kalėdoms.

 

Pradinių klasių mokytojos

     Išgirsti  beveik keturių tūkstančių metų šokolado istoriją, sužinoti, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip šokoladas ir jo vartojimo tradicijos keitėsi bėgant amžiams. Susipažinti su  ilgiausiai Lietuvoje veikiančiu saldainių fabriku „Rūta“ ir  patiems pabandyti pasigaminti  įvairių šokoladinių saldainių  lapkričio 4 dieną nuvykome į ,,Rūtos“ saldainių fabriką.  Išvykos nuotaika ir  įspūdžiai buvo taip pat šokoladiniai.

Spalio 16 dieną Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro 1 – 4 klasių mokiniai dalyvavo Kultūros paso finansuojamoje edukacijoje “Kuriame pasaką”. Ją vedė vaikiškų knygų rašytojas – iliustratorius Dainius Šukys. Edukacinio užsiėmimo pradžioje rašytojas papasakojo, kaip kuriama knyga. Edukatorius, naudodamas įvairius simbolius, kartu su mokiniais žodžiu ir raštu kūrė žaismingus, improvizacinius tekstus, dialogus. Vaikai įsikūnyjo į pasakos personažus, piešė. Edukacijai pasibaigus,  kiekviena jungtinė klasė gavo po dovaną – paties autoriaus parašytas ir iliustruotas knygas.

Rugsėjo 29-oji – Mykolinės lietuviams nuo seno buvusi didelė ir svarbi rudens šventė. Kai kas ją dar prisimena „Dagos“ vardu. Daga – tai branda, derlius ir sudygę žiemkenčiai. Iki dagos stengtasi nukasti bulves ir susieiti patalkiams: pasibūti, pasivaišinti, padainuoti, pašokti.

Minėdamas šią šventę, Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras surengė sporto šventę, kurioje aktyviai dalyvavo ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai.