Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

Už viską tau dėkojam, Mama,
Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis.
Kai tu drauge, mums visad būna gera,
Ir niekad nebaisi jokia lemtis.
Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios
Galvelę glostė, gynė nuo skriaudų,
Kaip šildantis ir mielas tavo delnas
Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.

Akimirkos iš Motinos dienai skirto koncerto.

          Norime  pasidžiaugti, jog sunkiai paplušėjus, pagaliau galime pasidžiaugti tik ką įrengta nauja klase. Buvusios skalbyklos patalpose buvo pakeistos grindys, perdažytos sienos, įvestas vandentiekis, kanalizacija, atnaujinta elektros instaliacija, nupirktos dvi spintos. Nuo šiol čia galės darbuotis logopedė, anglų kalbos, muzikos bei tikybos mokytojos, vyks neformalaus ugdymo užsiėmimai.

           Nuoširdžiai dėkoju darbuotojams: Olgai, Jeronimui, Rimai, Jonui V., Jonui D., Vygantui!

 

Direktorius Ramūnas Sadauskas

     Sakoma, jog su pavasario saule ir atgimimo švente į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas. Te užpildo jis kiekvieno Jūsų namus ir širdis!

Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro vardu

direktorius Ramūnas Sadauskas

 

          Balandžio 19 dieną Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė dalyvavo kasmetinėje akcijoje „Darom 2019“. Ši akcija, gyvuojanti jau 11 metų, yra vienas didžiausių renginių Lietuvoje, atkreipiantis dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet skatinantis savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo jausmus.

          Džiaugiamės, kad šiemet atliekų surinkome mažiau. Gal žmonės tapo sąmoningesni, atsakingesni, labiau kreipia dėmesį į aplinkos taršą? Juk visi norime gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje.

Dėkojame visiems talkininkams už nuoširdų darbą!!!

 

 

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2 ir 4 klasėse pagal     2019 m. testavimo grafiką (1 lentelė).
           Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. 2019 m.
          Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bus supažindinti su mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitomis (profiliais) po ataskaitų sugeneravimo (4 lentelė).
         Informuojame  mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kad  laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius. Klausimynų pavyzdžiai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu:  https://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf

 

 Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Šiai datai paminėti Tytuvėnų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė D. Galbuogienė kartu su Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių mokytojomis balandžio 5 d. sukvietė į rajoninę jaunųjų skaitytojų konferenciją ,,Pasakos prasmė ir vaiko vaizduotė“.  Mūsų daugiafunkciui centrui atstovavo 3 klasės mokinė S. Pocevičiūtė ir 4 klasės mokinys D. Kazlauskas. Mokiniai pristatė  pranešimą ,,Mūsų vaikystės pasakos“. Jį pasiruošti padėjo mokytojos J. Urbelienė ir V. Sinkienė.

          Įdomiai ir turiningai praleidę laiką, linksmi ir apdovanoti grįžome į savo mokyklėlę.

 

Seimas paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais ir padarė tai ne atsitiktinai. Šiemet sukanka 800 metų nuo pirmojo Žemaitijos paminėjimo 1219 metų Lietuvos ir Volynės kunigaikščių taikos sutartyje. Šia proga paskutinį kovo penktadienį Šedbarų, Tytuvėnų ir Pagryžuvio bibliotekininkai surengė vaikams edukacinį renginį “Žemaitijos lobių skrynia”. Dalinamės akimirkomis iš smagios ir informatyvios popietės!