Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

   Atrodo neseniai ketvirtokai nedrąsūs, įsikibę į tėvelių rankas, ėjo į nežinomą, šiek tiek baugų, bet viliojantį mokyklinį gyvenimą, pirmąją klasę. Ketverius metus drauge su klasės draugais bei mokytoja Violeta Sinkiene dalinosi džiaugsmais ir rūpesčiais, kartu ėjo nelengvu mokslo pažinimo keliu.
   Ir štai jų rankose pirmieji svarbūs atliktų darbų įvertinimai – pradinės mokyklos baigimo pažymėjimai.
   Linkime smagios, šiltos vasaros ir sėkmės penktoje klasėje!

Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė jau ketvirtus metus sukvietė išradingai paminėti tarptautinę žavėjimosi augalais dieną – Žavadienį! Šios iniciatyvos tikslas – kuo daugiau žmonių visame pasaulyje paskatinti žavėtis augalais, kalbėti apie augalų reikšmę mūsų kasdienybėje – nuo žaliosios aplinkos iki maisto, nuo ekologijos iki miškų.

Įprastai Žavadienis švenčiamas gegužės 18 dieną, tačiau užsitęsęs karantinas pakoregavo šventės datą. Birželio 11 diena  buvo  paversta smagiu respublikiniu pradinių klasių mokinių renginiu „Kūrybinė Žavadienio vitrina“. Prie  Giliaus ežero Tytuvėnuose susirinko pradinukai  iš Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro, Vaiguvos Vlado Šimkaus ir Liolių pagrindinių mokyklų, Grinkiškio Jono Poderio ir Tytuvėnų gimnazijų bei Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro.

Visus dalyvaujančius sveikino Centro direktorius ir šventės iniciatorius R. Sadauskas. Atvykę svečiai, LR seimo nario A. Čepanonio patarėja R. Karašauskytė, Tytuvėnų regioninio parko l. e. p. vadovas V. Stonys bei specialistė Deima Pranckūnienė, Kelmės r. visuomenės sveikatos biuro specialistė I. Stonkienė, tarė sveikinimo žodį visiems susirinkusiems dalyviams ir padėkojo už tokią gražią idėją, kuri jau tapo tradicija.

Po išradingų mokyklų komandų prisistatymo, mokinukai pasiskirstė į grupes ir atliko jiems paruoštas Tytuvėnų regioninio parko darbuotojų ir Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro pedagoginės bendruomenės paruoštas užduotis. Pagal paveikslėlius ir pateiktus paieškų lapus ieškojo augalų gamtoje, iš gėlių kūrė puokštes, varžėsi „protmūšyje“.

Renginį vedė ir visus linksmino Radviliškio miesto kultūros centro personažai ,,Vaikų linksmieji muzikantai“.

Po ak­ty­vios, įspū­džių ku­pi­nos veik­los, šven­tės da­ly­viai vai­ši­no­si bandelėmis ir vaisvandeniais.

Nuoširdus ačiū VK „Kelmės prekyba“, UAB „Vižerana“ ir kitiems šventės rėmėjams už turtingesnę bei spalvingesnę šventę.

        Kelmės švietimo pagalbos tarnyba Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga bendradarbiaudama su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisų apsaugos skyriumi, Kelmės rajono savivaldybės ,,Žemaitės“ viešąja biblioteka organizavo Kelmės rajono priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokinių ketureilio konkursą „Noriu ir reikia“. Konkursui ketureilius pateikė 47 Kelmės rajono pradinukai. Iš jų atrinkta 15 geriausių, kūrybiškiausių, originaliausių darbų, kurių autoriai apdovanoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus, Kelmės rajono savivaldybės ,,Žemaitės“ viešosios bibliotekos, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos diplomais ir prizais.
        Džiaugiamės, jog tarp laimėtojų net trys mūsų mokyklos mokinukai: Jokūbas Lipskis (1kl.), Austėja Šidlauskaitė (2kl.), Mantas Katavičius (2kl.). Vaikus konkursui ruošė pradinių klasių mokytojos J. Urbelienė, V. Sinkienė ir logopedė L. Vaičiulienė.

              Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė dalyvavo kasmetinėje visuotinėje akcijoje DAROM IKI GALO 2021, kuomet visoje Lietuvoje renkamos šiukšlės, tvarkoma aplinka, skatinant savanorystės, sąmoningumo ir pilietiškumo jausmus. Norėdami kartu paminėti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną (gegužės 17d.), nusprendėme sutvarkyti aplinką ne tik pačiuose Šedbaruose, bet ir aplink kiek tolėliau stovintį kryžių, skirtą Lietuvos nepriklausomybės Savanorių kaimo atminimui.
Dėkojame visiems talkininkams už nuoširdų darbą!!!

Šiandien, gegužės 18 dieną, minima Tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Ji skirta pagerbti žemėje augančioms augalų rūšims, kurių mokslininkai suskaičiuoja daugiau nei 250 tūkstančių. Ta proga organizuota virtuali nuotraukų paroda baigiasi. Sulaukėme 684 nuotraukų ar nuotraukų koliažų, su mūsų aplinkoje žydinčiais augalais, iš 134 ugdymo įstaigų. Stebėdami, fotografuodami su vaikais augalus įgyvendinome visus parodos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Ačiū visiems dalyvavusiems.

 

Parodos organizatoriai.

     Vaikų ugdymo įstaigos, dalyvaujančios Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programoje, kuriai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama, šiais mokslo metais buvo kviečiamos susikurti savo sodą.

     Penki obelų ir trys kriaušių sodinukai šiandien apsigyveno ir Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro pievoje.  Vaikai su dideliu smalsumu ir  džiaugsmu stebėjo medelių sodinimo procesą bei nuoširdžiai pažadėjo rūpintis medeliais, kurie savo vaisiais ateityje džiugins ne tik juos, bet ir būsimas mūsų įstaigos kartas.

 

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras kviečia dalyvauti Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų virtualioje nuotraukų parodoje „Augalų žavadienis“ skirtoje Augalų žavėjimosi dienai paminėti.
Parodos dalyviai nuotraukas gali siųsti iki gegužės 15 dienos prisijungę prie grupės “Augalų žavadienis” https://www.facebook.com/groups/438725963869283
Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo sistemoje https://semiplius.lt/ nuo balandžio 14 d. iki gegužės 7 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono savivaldybės renginių kalendoriaus).
Dalyviams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos.
Pridedame parodos nuostatus ir maloniai kviečiame dalyvauti.

        Kovo 30 dieną Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro pradinukai dalyvavo nuotolinėje   žuvininkystės programos „Išauginta ES“ pamokoje “Akvakultūra”. Pamoką   vedė šios srities žinovas dr. Justas Dainys. Pasinaudodamas specialiai išleista mokomąja medžiaga, jis   vaikams papasakojo apie  akvakultūros vystymosi Lietuvoje istoriją. Mokiniai buvo supažindinti su žuvininkystės ūkiais Lietuvoje, žuvų auginimo būdais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, žuvų auginimui ir veisimui naudojama įranga ir technologijomis. Dėstytojas vaikams taip pat pristatė pagrindines Lietuvoje auginamų žuvų rūšis, ypatybes, jų gyvenimo ciklą, aptarė akvakultūros reikšmę atkuriant retųjų ir nykstančių žuvų populiacijas, priminė akvakultūros produktų reikšmę visuomenei.