Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

     Vaikų ugdymo įstaigos, dalyvaujančios Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programoje, kuriai įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos finansinė parama, šiais mokslo metais buvo kviečiamos susikurti savo sodą.

     Penki obelų ir trys kriaušių sodinukai šiandien apsigyveno ir Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro pievoje.  Vaikai su dideliu smalsumu ir  džiaugsmu stebėjo medelių sodinimo procesą bei nuoširdžiai pažadėjo rūpintis medeliais, kurie savo vaisiais ateityje džiugins ne tik juos, bet ir būsimas mūsų įstaigos kartas.

 

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras kviečia dalyvauti Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų virtualioje nuotraukų parodoje „Augalų žavadienis“ skirtoje Augalų žavėjimosi dienai paminėti.
Parodos dalyviai nuotraukas gali siųsti iki gegužės 15 dienos prisijungę prie grupės “Augalų žavadienis” https://www.facebook.com/groups/438725963869283
Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo sistemoje https://semiplius.lt/ nuo balandžio 14 d. iki gegužės 7 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono savivaldybės renginių kalendoriaus).
Dalyviams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos.
Pridedame parodos nuostatus ir maloniai kviečiame dalyvauti.

        Kovo 30 dieną Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro pradinukai dalyvavo nuotolinėje   žuvininkystės programos „Išauginta ES“ pamokoje “Akvakultūra”. Pamoką   vedė šios srities žinovas dr. Justas Dainys. Pasinaudodamas specialiai išleista mokomąja medžiaga, jis   vaikams papasakojo apie  akvakultūros vystymosi Lietuvoje istoriją. Mokiniai buvo supažindinti su žuvininkystės ūkiais Lietuvoje, žuvų auginimo būdais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, žuvų auginimui ir veisimui naudojama įranga ir technologijomis. Dėstytojas vaikams taip pat pristatė pagrindines Lietuvoje auginamų žuvų rūšis, ypatybes, jų gyvenimo ciklą, aptarė akvakultūros reikšmę atkuriant retųjų ir nykstančių žuvų populiacijas, priminė akvakultūros produktų reikšmę visuomenei.

 

Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių vaikučiai, mokytojos Virginija Daktarienė, Dijana Karpinienė, padėjėja Greta Samoškaitė prisijungė prie socialinės gerumo akcijos ,,Sveika, saulyte!”, skirtos Dauno sindromo dienai paminėti.

Kovo 11–oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Simbolizuojanti tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę savo Tėvynei. Tėvynės meilė prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Vaikų patriotiniai jausmai užsimezga gimtojoje socialinėje – kultūrinėje aplinkoje. Tad ugdyti ir puoselėti vaikų patriotinius jausmus, pagarbą savo šaliai bei jos istorijai reikia kasdienine savo veikla ir darbais. Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai turime būti vieningi ir palaikyti vieni kitus, saugoti save ir kitus, nepamirškime savo istorijos ir drąsių žmonių kovojusių už laisvę ir galimybę laisvai švęsti šią didingą šventę.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo virtualiose kūrybinių darbų parodose, projektuose.

Kovo pirmą savaitę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vyko “Amatų dienos” tuo pačiu pasiruošimas “Kaziuko mugei”. Jų tikslas – plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus ir meninės raiškos įvairovę, įprasminant tradicinių amatų vertę ir svarbą, stiprinant vaikų motyvaciją populiarinti šiuos amatus, keliant jų prestižą. Vaikai su mokytojomis visą savaitę stebėjo švietimo įstaigų bendruomenių etninės kultūros projekto “Amatų dienos” pristatymus. Susipažino su pynimu ir jo subtilybėmis, keramikos paslaptimis, sužinojo kaip atsiranda siūlai, kaip staklėmis audžiamos juostos. ir atliko kūrybines užduotėles. Žaidė muzikinius žaidimus “Siūlai, siūlai”, “Audėjėle”.

Kviečiame ugdytinių tėvelius, mokytojus,  darbuotojus ir visus neabejingus mokyklos-daugiafunkcio centro gerovei, 1,2 % gyventojų pajamų mokestį skirti Šedbarų pradinei mokyklai-daugiafunkciam centrui. Šios lėšos prisidės prie mūsų įstaigos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi.

Kaip skirti 1,2 proc. paramą?

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
2. Pasirinkite formą pildymui FR0512 versija 4.
3. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

  •   5 Mokestinis laikotarpis – 2020
  • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
  • E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
  • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 19114129
  • E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla – daugiafunkcis centras
  • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – gali būti iki 1,2
  • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.

Daugiau informacijos apie deklaravimą www.vmi.lt  ir https://deklaravimas.vmi.lt

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą, supratimą bei pagalbą!

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai Kalėdiniu laikotarpiu dalyvavo Respublikos įstaigų organizuojamose kūrybinių darbų parodose.
Atlikdami darbus ugdytiniai puoselėjo meninius, etnokultūrinius gebėjimus, kūrybiškumą, saviraišką. Plėtojo emocinę, socialinę, meninę raišką, estetinį suvokimą.