Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

 

          Balandžio 19 dieną Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenė dalyvavo kasmetinėje akcijoje „Darom 2019“. Ši akcija, gyvuojanti jau 11 metų, yra vienas didžiausių renginių Lietuvoje, atkreipiantis dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet skatinantis savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo jausmus.

          Džiaugiamės, kad šiemet atliekų surinkome mažiau. Gal žmonės tapo sąmoningesni, atsakingesni, labiau kreipia dėmesį į aplinkos taršą? Juk visi norime gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje.

Dėkojame visiems talkininkams už nuoširdų darbą!!!

 

 

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2 ir 4 klasėse pagal     2019 m. testavimo grafiką (1 lentelė).
           Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. 2019 m.
          Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bus supažindinti su mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitomis (profiliais) po ataskaitų sugeneravimo (4 lentelė).
         Informuojame  mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kad  laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius. Klausimynų pavyzdžiai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu:  https://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf

 

 Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Šiai datai paminėti Tytuvėnų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė D. Galbuogienė kartu su Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių mokytojomis balandžio 5 d. sukvietė į rajoninę jaunųjų skaitytojų konferenciją ,,Pasakos prasmė ir vaiko vaizduotė“.  Mūsų daugiafunkciui centrui atstovavo 3 klasės mokinė S. Pocevičiūtė ir 4 klasės mokinys D. Kazlauskas. Mokiniai pristatė  pranešimą ,,Mūsų vaikystės pasakos“. Jį pasiruošti padėjo mokytojos J. Urbelienė ir V. Sinkienė.

          Įdomiai ir turiningai praleidę laiką, linksmi ir apdovanoti grįžome į savo mokyklėlę.

 

Seimas paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais ir padarė tai ne atsitiktinai. Šiemet sukanka 800 metų nuo pirmojo Žemaitijos paminėjimo 1219 metų Lietuvos ir Volynės kunigaikščių taikos sutartyje. Šia proga paskutinį kovo penktadienį Šedbarų, Tytuvėnų ir Pagryžuvio bibliotekininkai surengė vaikams edukacinį renginį “Žemaitijos lobių skrynia”. Dalinamės akimirkomis iš smagios ir informatyvios popietės!

Kovo 29 dieną ikimokyklinių grupių ugdytiniai Aironas, Augustas, Nojus, Gabija, Martyna ir Jokūbas dalyvavo Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio organizuotame Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sportiniame renginyje „Linksmoji mankštelė“.

Saulė rieda dangumi,
Blynus tepa medumi.
Pamojuojam žiemai šaltai
Ir nusivelkame paltus.

Užgavėję saldžiais blynais,
Vežam ožį į karklynus.
Saule, saule, eikš pas mus,
Šildyk žemę ir vaikus!