Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro Korupcijos prevencijos priemonių planas

Tikslas

Siekti, kad Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės narių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro antikorupcijos atsakingas asmuo – Dijana Karpinienė (ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja)

Kontaktai

Tel. +370 427 47247

El. p. sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com

Korupcijos atmintinė

Korupcijos prevencijos 2021-2023 programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos programa

Pareigų sąrašas

Korupcijos prevencijos komisija

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės

Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

Pranešimo paie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma