Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247
Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai Kalėdiniu laikotarpiu dalyvavo Respublikos įstaigų organizuojamose kūrybinių darbų parodose.
Atlikdami darbus ugdytiniai puoselėjo meninius, etnokultūrinius gebėjimus, kūrybiškumą, saviraišką. Plėtojo emocinę, socialinę, meninę raišką, estetinį suvokimą.