Ikimokyklinio ugdymo grupė( 1m. – 4 m.) 10,5 val.

Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė (5 m. – 6 m.) 4 val.

1, 3 klasės komplektas

2, 4 klasės komplektas