Mišri ikimokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

1, 3 klasės komplektas

2, 4 klasės komplektas