Ikimokyklinio ugdymo grupė( 1m. – 3 m.) 10,5 val.

Mišri ikimokyklinio ugdymo grupė (4 m. – 6 m.) 4 val.

1, 3 klasės komplektas

2, 4 klasės komplektas