2016 metų IV ketvirtis

finansines-bukles-ataskaita-2016-12-31

finansiniu-ataskaitu-aiskinamasis-rastas-2016-12-31

grynojo-turto-pokyciu-ataskaita-2016-12-31

pinigu-srautu-ataskaita-2016-12-31

veiklos-rezultatu-ataskaita-2016-12-31

 2017 metų IIketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės