2016 metų IV ketvirtis

finansines-bukles-ataskaita-2016-12-31

finansiniu-ataskaitu-aiskinamasis-rastas-2016-12-31

grynojo-turto-pokyciu-ataskaita-2016-12-31

pinigu-srautu-ataskaita-2016-12-31

veiklos-rezultatu-ataskaita-2016-12-31

 2017 metų IIketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio atskaitomybės

2017 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio atskaitomybės

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30