Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

Tarptautiniai edukaciniai konkursai ,,Olympis” organizuojami nuo 2014 metų. Pagrindinis konkursų tikslas yra sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. 2017 metų rudens sesijoje dalyvavo daugiau nei 28 tūkstančiai mokinių iš daugiau nei 900 Lietuvos mokymo įstaigų. Mūsų Centro mokiniai Daivaras Kazlauskas ( 3kl.) ir Vilius Kazlauskas (4kl.) taip pat dalyvavo ,,Olympis” organizuojamuose konkursuose. Jie parodė puikias matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos žinias. Buvo apdovanoti I ir II laipsnio diplomais.Vilius Kazlauskas dar buvo apdovanotas medaliu. Džiaugiamės mūsų mokinių pasiekimais!

 

Mūsų Daugiafunkcis centras bendradarbiaujame su Tytuvėnų kultūros centro Šedbarų skyriumi. Sausio 19 dieną Šedbarų skyrius organizuoja armonininkų varžytuves „O muna grajus da skambesnis“, mes esame šios šventės rėmėjai.

Visus kviečiame aktyviai dalyvauti.

Dalyvavome akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Šedbarų daugiafunkcio centro ugdytiniai dalyvavo Šedbarų kaimo bendruomenės „Spiečius“ organizuojamoje kaimo eglutės ižiebimo šventėje.

Adventas – rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas. Malonu prisiminti  vakaronę  ,,Advento žvakelių šviesa“, į kurią buvo pakviesta Šedbarų  kaimo bendruomenė.  Ją organizavo Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojos. Joms mielai talkino seniūnaitis S. Butkus. Vakaronę vedė Dalia ir Antanas Galbuogiai. Renginys prasidėjo šventomis mišiomis.  Šiltus palinkėjimus dovanojo ir sudėjo į Advento vainiko paslaptį klebonas R. Žaromskis, Centro direktorius R. Sadauskas bei kiti bendruomenės nariai.

Vakaronės vedėjai supažindino su adventinio laikotarpio papročiais, tradicijomis,  žaidimais. Skambėjo mokinių atliekamos  adventinės dainos ir posmai. Prie jų prisijungė ir mažieji Centro ugdytiniai.

Po vakaronės visi renginio dalyviai susėdo prie adventinio  stalo pabendravimui.

Laukiame visų visų!!!