Darželio g. 6, Šedbarai, LT-86453 Kelmės r. Tel.:(8 427) 47247

Dominykas Braukyla, Daugiafunkcio centro III klasės mokinys,  Šedbarų šaškių turnyre, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, užėmė  I vietą.

Kovo 9 d. Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurse ,,AŠ MYLIU LIETUVĄ!“, kuris vyko Kelmės „Kulverstuko“ lopšelyje-darželyje dalyvavo ikimokyklinukė Martyna Diminskytė ir priešmokyklinukė Odeta Demenčiūtė.

Penktadienį Centre šurmuliavo Kaziuko mugė.

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras antrą kartą dalyvauja akcijoje „Keliu vėliavą“. 2009 metais patys organizavome tokią akciją minint Lietuvos vardo paminėjimo 1000-tį. Balionų pagalba buvo pakelta 60 m2 Lietuvos vėliava.

Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-tį mes ir vėl keliame vėliavas, tik dabar esame maži, todėl ir vėliavos mažesnės.

 

Šedbarų daugiafunkcis centras ir jame įsikūrusių įstaigų darbuotojai bei ugdytiniai įsijungė į Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamą akciją „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“.

Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Šukiškių kaime  tarpukaryje įsikūrė septynių savanorių šeimos: Petro Arkušausko, Juozo Arkušausko, Jono Barkausko, Vinco Dailidės, Juozo Dailidės, Stasio Urmulio, Antano Nėniaus.  Aktyviausio savanorio J. Barkausko iniciatyva buvo pastatytas kryžius įamžinanti Šukiškių senąsias kapinaites. Sovietmečiu kryžius nugriautas. Įprasminant savanorių atminimą ir veiklą mūsų krašte 1995 m. birželio 25 d. kryžius naujai atstatytas ir pašventintas. Prie jo pasodinti aštuoni berželiai (dabar jau beržai) septyniems savanoriams ir jaunajai kartai.

Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį, atminkime tuos, kurie iškovojo mums šiandieną.

Lietuvių liaudies dainomis, tradicijomis, šokiais pasipuošusi nuaidėjo Užgavėnių šventė ir Šedbarų pradinėje mokykloje – daugiafunkciame centre. Pritariant armonikos garsams būrys ,,žydukų“, ,,daktariukų‘, ,,velniukų“ ir kitokių personažų vijo žiemą iš kiemo. Kad nebūtų šalta ir negurgėtų pilvai, šeimininkės vaišino karštais ir saldžiais blynais bei arbata. Lašininis pralaimėjo kovą Kanapiniui, Morė sudegė ant didžiulio laužo. Į margaspalvę šventę atvyko rajono tarybos narys Vytautas Barkauskas. Svečias padovanojo vaikams knygelių ir labai lauktus tautinius kostiumus.

Lai lekia žiema savais keliais, o mes lauksime pavasarėlio…..

        Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Šedbarų daugiafunkcio centro pradinukai ruošėsi atsakingai. Tautiniais raštais pasipuošėme  klasių langus. Savo pagamintas sages iš trispalvių juostelių įsegėme kiekvienam Centro darbuotojui, kad pasipuošę ir pakiliai švęstų Nepriklausomos Lietuvos šimtmetį.

Vasario 9 dieną Šedbarų bibliotekoje susirinkome dalyvauti viktorinoje ,,Ką aš žinau apie Lietuvą ir jos kalbą“, į kurią mus pakvietė bibliotekininkas A. Galbuogis. Trys dalyvavusios komandos pasipuošė Lietuvos vėliavos spalvomis: geltona, žalia ir raudona. Užvirė įdomi ir atkakli kova. Jos metu ugdytiniai parodė savo žinias apie Lietuvą,  jos istoriją, papročius, įvardijo žymiausius šalies žmones. Išklausę įrašų, viktorinos dalyviai turėjo pasakyti, kokia tarme nuskambėjo aktorių skaitomas tekstas.

Komisija, kuriai vadovavo Centro direktorius R. Sadauskas, turėjo įvertinti komandų atsakymus. Pralaimėjusių nebuvo – visi dalyviai buvo apdovanoti.

Šedbarų bibliotekoje apžiūrėjome ir aptarėme spaudinių parodą ,,Lietuva šimtmečio tėkmėje“. Renginį baigėme skambia daina Lietuvai.

Vasario 9 dieną, 10 valandą žinių viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą ir jos kalbą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos kalbos dienoms paminėti, kartu su Šedbarų pradine mokykla-daugiafunkciu centru.